Roti, OTK

OR 2018
OR 2018
004 € (fara taxe)
005 € (taxe incluse)
Special screw for drilled wheel
Special screw for drilled wheel
095 € (fara taxe)
113 € (taxe incluse)
Short special screw for drilled wheel
Short special screw for drilled wheel
095 € (fara taxe)
113 € (taxe incluse)
Tubeless wheel's valve
Tubeless wheel's valve
110 € (fara taxe)
131 € (taxe incluse)
Tubeless wheel's short valve
Tubeless wheel's short valve
110 € (fara taxe)
131 € (taxe incluse)
AL wheel AXJ 110 mm
AL wheel AXJ 110 mm
5100 € (fara taxe)
6069 € (taxe incluse)
AL wheel AXP 130 mm
AL wheel AXP 130 mm
5100 € (fara taxe)
6069 € (taxe incluse)
AL wheel AXP 120 mm
AL wheel AXP 120 mm
5100 € (fara taxe)
6069 € (taxe incluse)
AL wheel AXJ 145 mm
AL wheel AXJ 145 mm
5700 € (fara taxe)
6783 € (taxe incluse)
AL wheel AXP 145 mm
AL wheel AXP 145 mm
5700 € (fara taxe)
6783 € (taxe incluse)
AL wheel AXP 180 mm
AL wheel AXP 180 mm
5800 € (fara taxe)
6902 € (taxe incluse)
AL wheel AXP 110 mm with hub
AL wheel AXP 110 mm with hub
6600 € (fara taxe)
7854 € (taxe incluse)
MG wheel MXJ 130 mm
MG wheel MXJ 130 mm
7000 € (fara taxe)
8330 € (taxe incluse)
MG wheel MXJ 210 mm
MG wheel MXJ 210 mm
7500 € (fara taxe)
8925 € (taxe incluse)
MG wheel MXC 130 mm
MG wheel MXC 130 mm
10600 € (fara taxe)
12614 € (taxe incluse)
MG wheel MXC 115 mm
MG wheel MXC 115 mm
10600 € (fara taxe)
12614 € (taxe incluse)
MG wheel MXQ 130 mm
MG wheel MXQ 130 mm
11700 € (fara taxe)
13923 € (taxe incluse)
MG wheel MXC 210 mm
MG wheel MXC 210 mm
12200 € (fara taxe)
14518 € (taxe incluse)
MG wheel MXC 147 mm
MG wheel MXC 147 mm
12200 € (fara taxe)
14518 € (taxe incluse)
MG wheel MXQ 212 mm
MG wheel MXQ 212 mm
13300 € (fara taxe)
15827 € (taxe incluse)